Deliver

Global Innovation
Contact us at:

Headquarters

  • BattSwap Inc.
  • 1370 Willow Rd.
  • Menlo Park CA
  • 94025
  • USA

EU office

  • BattSwap DE GmbH
  • Robert Bosch Str. 7
  • Darmstadt
  • 64293
  • Deutschland

Společnost BattSwap realizuje Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – BattSwap CZ, s.r.o. s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007200

V roce 2019 získala firma BattSwap CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy BattSwap CZ, s.r.o. na projekt Navigační aplikace flotil v Praze za účelem vyvinout mobilní aplikaci pro navigaci flotil se systémem BattSwap.

Očekávaným výstupem je mobilní aplikace, která zajišťuje navigaci flotil vozidel se systémem BattSwap a sledování parametrů vozidla.

Projekt Navigační aplikace flotil je spolufinancován Evropskou unií.

DOWNLOAD publicita BattSwap

EU funding